Huur- / annuleringsvoorwaarden

 • De huurder is aansprakelijk voor het gehuurde (bij groepen de hoofdhuurder) en verklaart ook de huurartikelen in goede staat te hebben ontvangen bij aanvang. Derhalve verklaart de huurder zich volledig aansprakelijk voor diefstal, schade en beschadigingen ontstaan tijdens de huurperiode en dient de reparatiekosten of vervangingswaarde uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum contant of per pin aan de verhuurder te voldoen.
 • Scootmobielen zijn voorzien van de wettelijk verplichte WA-verzekering, let wel hierbij geld een eigen risico van 175 euro.
 • De huurder is verplicht schade en/of vermissing zo snel mogelijk te melden bij de verhuurder.
 • Het gehuurde mag niet gebruikt worden buiten de daarvoor bestemde wegen en paden (De huurartikelen mogen dus ook NIET op het strand komen, m.u.z van de bolderwagens).
 • Het gehuurde mag het eiland niet verlaten.
 • Het is verboden personen achterop te nemen (alleen kinderen in passende kinderzitjes).
 • Het is verboden met geblokkeerde wielen te remmen (slippen) waardoor onnodige bandenslijtage ontstaat.
 • Het is niet toegestaan veranderingen aan de fiets aan te brengen.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder reparatie aan het gehuurde uit te voeren en kosten worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder nimmer aan huurder (terug) betaald.
 • De huurder is verplicht goede zorg te dragen voor de fiets:
  • De fiets dient op slot gezet te worden.
  • De elektrische fiets dient volgens de instructies opgeladen te worden.
  • De huurder moet netjes omgaan met de sleutels van de fiets.
  • De huurder dient bagage correct te bevestiging.
  • De huurder moet ervoor zorgen dat de fiets niet gebruikt wordt door iemand die hier niet toe in staat is.
 • Betaling geschied voorafgaand aan de huurperiode, tenzij (met toestemming van de verhuurder) anders is overeengekomen.
 • De verhuurder behoudt zich het recht om borg te berekenen.
 • Het vroegtijdig retourneren van het gehuurde geeft geen recht op restitutie.
 • Dag van afgifte en de dag van teruggave gelden als volledige huurdagen. Bij het overschrijden van de retourdatum zonder toestemming van de verhuurder, is huurder, naarst de verschuldigde huur, € 10,- extra per dag verschuldigd.
 • De verhuurder of diens gemachtigde behoudt zich het recht om bij niet navolgen van deze huurvoorwaarden de fiets, zonder recht op restitutie van de huursom, in te nemen..
 • Annulering: Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder naast 10 euro administratiekosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen: – bij annulering tot de 30e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 10% van de huursom; – bij annulering vanaf de 30e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 30% van de huursom; – bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de 3e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 50% van de huursom; – bij annulering vanaf de 3e dag (inclusief) tot 1 dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 90% van de huursom; – bij annulering vanaf minder dan 1 dag voor de dag van verhuur: de volle huursom. (dit geldt ook bij corona-klachten)